page_banner

newyddion

 • Golchwyr llygaid labordy

  Boed mewn ysgolion neu ysbytai, mae angen labordai, ac mae materion diogelwch yn bwysicach a phryderus. Mae mesurau brys yn arbennig o bwysig pan fydd cemegolion yn cael eu chwistrellu'n ddamweiniol ar y corff neu'r llygaid. Mae golchi llygaid labordy hefyd yn offer diogelwch hanfodol. Gan ei fod yn im ...
  Darllen mwy
 • Rôl dyfais golchi llygaid fflysio brys

  Mae'n debyg bod y rhan fwyaf o bobl yn gwybod rhywbeth am wasieri llygaid, ond nid ydyn nhw'n gwybod llawer amdanyn nhw. Gellir defnyddio dyfais eyewash fel math o offer amddiffyn diogelwch, amrywiaeth o fathau, mewn amrywiaeth o amgylcheddau, mae gweithgynhyrchwyr golchi llygaid Bo Hua yn esbonio'n fanwl rôl golchi llygaid brys ...
  Darllen mwy
 • Rhai materion sydd angen sylw o ddyfais golchi llygaid math cyfansawdd

  Mae yna lawer o fathau o wasieri llygaid. Mae gweithgynhyrchwyr yn dewis y golchwyr llygaid sy'n addas ar gyfer eu ffatrïoedd eu hunain yn unol â'u hamodau a'u hanghenion eu hunain. Oherwydd y gwahanol fathau o wasieri llygaid, nid yw rhai rhagofalon yr un peth yn y broses o ddefnyddio. Heddiw, rydyn ni'n mynd i gyflwyno'r matte ...
  Darllen mwy
 • Achlysuron cymwys a nodweddion swyddogaethol golchwr llygaid Bohua

  Mae gan eyewash Bohua ystod eang o eyewash effeithlon, gan ddarparu'r amddiffyniad gorau. Mae uchder ac Angle y ffroenell eyewash wedi'u cynllunio yn ôl cyfran yr wyneb, ac mae'r dŵr ar ffurf aerosol ac wedi'i amgylchynu'n ysgafn. Er mwyn gwneud i chi ei ddefnyddio'n gywir, mae Bo Hua Xiaobia ...
  Darllen mwy
 • Gwybodaeth am gynnal a chadw golchwyr llygaid

  Mae Shanghai Bohua yn cynhyrchu eyewash, sy'n arbenigo mewn Ymchwil a Datblygu, addasu, cynhyrchu a gwerthu eyewash, gyda chategorïau cyfoethog ac offer datblygedig. Mae dyfais golchi llygaid Bohua, golchi llygaid yn effeithlon, yn darparu'r amddiffyniad gorau ac yn osgoi anaf eilaidd. Uchder ac ongl y llygad ...
  Darllen mwy