page_banner

Rôl dyfais golchi llygaid fflysio brys

Mae'n debyg bod y rhan fwyaf o bobl yn gwybod rhywbeth am wasieri llygaid, ond nid ydyn nhw'n gwybod llawer amdanyn nhw. Gellir defnyddio dyfais eyewash fel math o offer amddiffyn diogelwch, amrywiaeth o fathau, mewn amrywiaeth o amgylcheddau, mae gweithgynhyrchwyr golchi llygaid Bo Hua yn esbonio'n fanwl rôl dyfais llygaid golchi brys.

Mewn planhigion petrocemegol, labordai ysbytai, labordai ysgolion, iardiau llongau ac ati, ni ellir gwahanu pob un o'r ddyfais golchi llygaid rinsio brys, nid oes gan ddyfais golchi llygaid yn Tsieina safon glir, gan ddefnyddio'r safon Americanaidd neu Ewropeaidd yn bennaf. Gall dyfais golchi llygaid fflysio brys leihau sylweddau niweidiol i anaf y corff yn fawr. Os yw cemegolion neu sylweddau niweidiol yn cael eu chwistrellu ar gorff neu lygaid yr unigolyn, gellir defnyddio'r golchwr llygaid ar gyfer fflysio mewn argyfwng, a all atal niwed pellach i'r corff dynol yn amserol. Ar ôl y fflysio, dylech ofyn am gyngor meddygol ar unwaith a dilyn arweiniad y meddyg. Dim ond gyda rhagofalon diogelwch da, na fydd yn achosi camgymeriadau anadferadwy.

Gwneuthurwr golchi llygaid Bohua sy'n arbenigo mewn cynhyrchu dyfais golchi llygaid am fwy na deng mlynedd, arloesi ymchwil a datblygu parhaus, cynhyrchu dyfais golchi llygaid gyfansawdd, dyfais golchi llygaid gwres trydan, dyfais golchi llygaid fertigol, dyfais golchi llygaid bwrdd gwaith a llawer o rai eraill. gellir addasu dyfais golchi llygaid, dylunwyr peirianneg proffesiynol, yn ôl amgylchedd y safle.


Amser post: Ion-23-2021